Algemeen

De stichting is Appels Telkamp ontstaan uit het  gegeven dat de heer Theo (Theodor Marie) Appels en mevrouw Dini (Berdina Cornelia Johanna) Telkamp, altijd betrokken zijn geweest, bij cultuur in de ruimste zin van het woord, maar ook speciaal gericht op de kunstzinnige, wetenschappelijk en culturele ontwikkeling en coaching van kinderen en jongeren, dit in het belang van de huidige en toekomstige generaties en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Om de doelstellingen van de stichting te bereiken is een bestuur van de stichting benoemd met daar in als voorzitter mw Diny Appels-Telkamp, als echtgenote van Theo Appels () en altijd zeer betrokken bij de culturele activiteiten bij De Lievekamp te Oss, waar Theo de eerste directeur was.

Als secretaris mevrouw Marja de Bont – van der Steen, gezinscoach en gespecialiseerd in het jonge kind en de ontwikkeling daarvan.

Verder is de heer Ad Verhoeven als penningmeester benoemd i.v.m. zijn betrokkenheid bij vele culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij jeugd en jongeren extra aandacht krijgen. Tenslotte is de heer Harry Faassen als voorzitter benoemd, vanwege zijn netwerk en uitgebreide bestuurservaring.

Wanneer u HIER klikt kunt u de statuten van onze stichting downloaden en lezen

Het bestuur van de stichting

H (Harry) L.P.  Faassen

H (Harry) L.P. Faassen

Voorzitter
M. (Marja). G.W. v.d. Steen

M. (Marja). G.W. v.d. Steen

Secretaris
A. (Ad). P.J. Verhoeven

A. (Ad). P.J. Verhoeven

Penningmeester
B. (Diny).C.J. Appels-Telkamp

B. (Diny).C.J. Appels-Telkamp

Adviseur

Onze missie

De Stichting Appels –Telkamp draagt het gedachtengoed van Theo Appels en Diny Appels – Telkamp uit.

Theo en Diny hebben door hun levenservaring gezien, dat een culturele ontwikkeling in de ruimste zin van het woord bij jonge mensen een bron kan zijn van inspiratie en ontwikkeling voor de rest van hun leven en dat deze tevens bevorderlijk is voor hun omgeving.

Onze visie 

De invulling van de missie, zal vooral gericht zijn op verzoeken die vanuit de regio Oss worden ingediend bij het bestuur. 

Via de aanwezige netwerken zal ook specifiek bij scholen, opleidingen en maatschappelijke en culturele organisaties, informatie worden verstrekt, om de doelstellingen van de stichting uit te dragen en daarmee in contact te komen met de doelgroep.

Na instemming van het bestuur krijgen personen (jeugd en jongeren) financiële ondersteuning om hun culturele ontwikkeling te stimuleren.

De stichting staat voor respect, vertrouwen en transparantie, om met inachtneming van de uitgangspunten van de stichters, langdurig aan de culturele ontwikkeling van de jeugd te kunnen bijdragen.

Onze Ambities

  • De komende drie jaren (looptijd van dit plan van aanpak) willen we met een aantal kinderen en jongeren afstemmen of hun toekomstbeeld past in onze visie en aan de hand van intenties, adviezen en vertrouwen in deze kinderen en jongeren de geldelijke ondersteuning vaststellen. 
  • Tevens kan financiële ondersteuning worden gegeven aan kinderen en jongeren welke studeren aan onderwijs en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met zaken genoemd onder de visie.
  • Vanuit de Appels -Telkamp Stichting  worden subsidieverstrekkers, fondsen, sponsors en donateurs benaderd, welke zouden kunnen bijdragen aan de benodigde financiën.
  • De actuele ontwikkelingen worden gepresenteerd op de website van de stichting en mogelijk ook via andere media.
  • De bestuurders zorgen verder voor een continuering en update van de beoogde doelstellingen.
© Copyright - Stichting Appels Telkamp