De stichting heeft als doel: 

De stichting richt zich op de kunstzinnige, wetenschappelijk en culturele ontwikkeling en coaching van kinderen en jongeren.

Daarmee wordt het gedachtengoed van Theo en Diny Appels uitgedragen  en worden activiteiten verricht ten behoeve van  al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Randvoorwaarden

 • Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 • De stichting beoogt het algemeen nut.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het stimuleren van natuurlijke en rechtspersonen om kunstzinnige processen op gang te brengen en in waarde vast te houden, mede door het aanvragen van subsidies en andere mogelijke, wettelijk legale inkomstenbronnen.

Beloningsbeleid

 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 

Financiële verantwoording Appels-Telkamp stichting

Gezien de coronaperikelen zijn we als stichtingbestuur niet in vergadering bij elkaar geweest en maken wij gebruik van de door de Belastingdienst geboden uitstel van publicatie met 4 maanden tot uiterlijk 31okt 2020.

Beleidsplan

 1. Het bestuur stelt eventueel in overleg met derden een Plan van Aanpak op om de doelstellingen van de stichting verder gestalte te geven.
 2. Het opstellen van een visie naar de toekomst en beschrijvingen van de doelstellingen en voorwaarden.
 3. Subsidieverstrekkers, fondsen, sponsors en donateurs gaan bijdragen in de benodigde financiën.
 4. Het streven is om in het najaar van 2021 de eerste werkzaamheden uit te voeren
 5. Verder worden alle zaken die in de visie en doelstelling zijn beschreven in het najaar van 2021 in gang gezet.

Beloningsbeleid

Artikel 3 – 5. 

 • Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 
 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording Appels Telkamp sticting

Gezien de coronaperikelen zijn we als stichtingbestuur niet in vergadering bij elkaar geweest en maken wij gebruik van de door de Belastingdienst geboden uitstel van publicatie met 4 maanden tot uiterlijk 31okt 2020