Beleidsplan

  1. Het bestuur stelt eventueel in overleg met derden Een Plan van Aanpak op om de doelstelling van de stichting verder gestalte te geven.
  2. Het opstellen van een visie naar de toekomst en beschrijvingen van de doelstellingen en voorwaarden.
  3. Subsidieverstrekkers, fondsen, sponsors en donateurs gaan bijdragen in de benodigde financiën.
  4. Het streven is om in het najaar van 2019 de eerste werkzaamheden uit te voeren
  5. Verder worden alle zaken die de visie en doelstelling behartigen in het najaar van 2019 in gang gezet.

Jaarverslag

U kunt HIER het Jaarverslag 2019 van de stichting downloaden en bekijken.

© Copyright - Stichting Appels Telkamp